Database Design & Management (COMPE 741) Ders Detayları

Ders Adı: Database Design & Management
Kod: COMPE 741
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste gerçek hayatta karşılaşılan problemler gösterilirken, veritabanı sistemlerinin teorileri üzerinde durularak, grup çalışması eşliğinde veritabanı tasarımı ve uygulanması konusunda yönlendirilmektedirler.
İçerik: Veritabanı Sistemleri kavramları. Varlık-İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Varlık-İlişki (GVİ) ile veri modellemesi. İlişkisel veri modelleme. Dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları. İlişkisel cebir. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language-SQL). Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı yönetimine giriş. Laboratuvar ortamında bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) kullanılacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5