Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

COMPE 100 - Bilgisayar Mühendisliğinin Temelleri
Mühendislik temelleri. Meslek olarak Bilgisayar Mühendisliği. İş olanakları. Bilgisayar Mühendisliği alanındaki mesleki kuruluşlar. Bilişimde etiksel konular. Bilgisayar sisteminin donanım bileşenleri. Veri gösterimi ve makine dili komutları. İşletim sistemi kullanarak bilgisayarın arka plan faliyetlerini koordine etmek. Ağ ve İnternet'in temelleri. Programlama dillerinin sınıflandırılması.

COMPE 113 - Bilgisayar Programlama I
Algoritma geliştirme. C dili temel yapıları. Seçme komutları. Döngü komutları. Standart kütüphane fonksiyonları. Fonksiyon yaratma. Parametre geçirme. C dilini kullanarak laboratuvar ortamında uygulama geliştirme.

COMPE 114 - Bilgisayar Programlama II
Göstergeler, Dinamik Bellek Yönetimi, Parametre geçirme, Diziler, Dizgiler, Yapılar, Dosya işleme, C dilini kullanarak laboratuvar ortamında uygulama geliştirme.

COMPE 225 - Nesne Tabanlı Programlama
Veri tipleri. İfadeler ve Komutlar. Fonksiyon ve kapsam kuralları. Sınıf tanımı. Miras. Çok biçimlilik. İsim yüklemesi. Şablonlar. Kural dışı durum işleme. Girdi/Çıktı. Nesne tabanlı kavramlar UML ve C++ dili kullanılarak tanıtılır.

COMPE 226 - Veri Yapıları
Yığıtlar.Özyineleme.Yığıtlar.Sıralar.Dinamik değişkenlerin yaratılması ve yıkılması. Bağlı listeler.Dairesel listeler. Çift bağlı listeler. Arama, sıralama ve hesaba dayalı adresleme.

COMPE 231 - Sayısal Devreler ve Sistemler
İkili, sekizli ve on altılı sayı sistemleri, sayı sistemleri arasında dönüşümler ve tümleyici gösterim. BCD, ASCII, Excess-3 ve Gray Code kodlama sistemleri. Boole cebiri teorisi, özellikleri, Boole ifadelerinin gösterim şekilleri. Sayısal mantık kapıları. Bole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşik devre tasarımı. Flip-flop’lar, yamaçlar, sayaçlar ve bellek birimleri ile sırasal mantık devre tasarımı.

COMPE 236 - Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş
Mikrokontrolerler. Komut seti. Seri çıkış operasyonu. Kesme operasyonu. Assembly dili ile programlama. Program yapısı ve tasarım. Program geliştirmek için araç ve teknikler. Assembly’deTasarım ve arayüz örnekleri. Tasarım ve arayüz örnekleri.

COMPE 251 - Ayrık Hesaplamalı Yapılar
Hesaplamalı matematiğin temel matematiksel nesneleri: Kümeler kalkülüsü. Seriler, İlişkiler, fonksiyonlar ve bölümlemeler. Tümdengelimli matematiksel mantık: İspat teknikleri. Ayrık sayı sistemleri. Sonuç çıkarma ve özyenileme. Grafikler ve alt grafikler. Ağaç yapıları. Grafiklerin düzlemselliği. Kaplama problemleri. Patika problemleri. Yönlendirilmiş grafikler. Kombinatorik.

COMPE 323 - Algoritma
Algoritma dizaynı ve analizi. O – notasyonu. Parçala – Çöz algoritması. Dinamik Programlama. Geriye dönüş algoritması. Alt sınır teoremi. Sıralama ve arama algoritmalarının karmaşıklıkları. Grafik algoritmaları. NP-zor ve NP-tamam (NPC) problemler. Başlıca NPC problemleri. NPC ye problem sağlama. Bazı dizgi işleme algoritmalarının analizi.

COMPE 325 - Programlama Dilleri
Programlama dilleri kavramları: sözdizim ve anlamdizim, tip kavramı, değerler, deyimler ve cümleler. Program yapısı. Prosedürler ve fonksiyonlar. Yapılandırılımış veri. Soyutlama ve sarma. Kalıt. Dinamik bağlama. Sözkonusu programlama kavramları zorunlu, işlevsel ve nesne-yönelimli programlama dilleri vasıtasıyla öğretilecektir.

COMPE 326 - Biçimsel Diller ve Özdevinirler
Diller ve gösterimleri. Sonlu özdevinirler ve düzenli gramerler. Bağlamdan-bağımsız gramerler. Soyut makine kavramı ve dil kabulu. Belirlenimci ve belirlenimci olmayan sonlu durumlu makinalar. Son giren ilk çıkar özdeviniri. Turing makinaları ve hesaplama kuramına giriş.

COMPE 331 - Bilgisayar Mimarisi ve Örgütleşimi
Bilgisayar bileşenleri. Von Neumann mimarisi. Komut yürütme. Durdurma. Veriyolu yapısı ve birimler arasında arabağlantı. Hafıza: iç bellek, önbellek, sanal bellek, harici bellek. Merkezi işlem birimi: aritmetik mantık birimi, kayan noktalı aritmetik, komut kümeleri, adresleme ve formatlama. Kontrol birimi: fiziksel bağlantı ve mikroprogramlı kontrol birimi. Giriş/Çıkış: I/O modülü, programlanmış I/O, giriş/çıkış kesme sürücüsü, doğrudan belleğe erişim, giriş/çıkış kanalları ve işlemcileri.

COMPE 334 - Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağları temel prensipleri. Uygulama katmanı ve çok kullanılan ağ uygulamaları. Gönderim katmanı, UDP ve TCP servisleri. Ağ katmanı, IPv4 adresleme, yönlendirme ve iletme. Veri-bağlantı katmanı, MAC adresleri, hat öbekleri, hat-anahtarları. Fiziksel katman özellikleri ve standartlar.

COMPE 341 - Veritabanı Tasarım ve Yönetimi
Veritabanı Sistemleri kavramları. Varlık-İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Varlık-İlişki (GVİ) ile veri modellemesi. İlişkisel veri modelleme. Dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları. İlişkisel cebir. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language-SQL). Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı yönetimine giriş. Laboratuvar ortamında bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) kullanılacaktır.

COMPE 350 - Sayısal Yöntemler
Hesaplamalardaki gerçek değerler için yaklaşık değer bulma. Kesme ve yuvarlama hataları. Cebirsel denklemleri sayısal çözümleri. Doğrusal denklemlerin sayısal çözümleri: Gauss Yok Etme, LU-parçalama ve yinelemeli yöntemler. Matrisin tersini hesaplama. İç-kestirim: Lagrange, Newton ve Gauss formülleri. Spline iç-kestirim. Sayısal entegrasyon: Yamuk, Simpson ve Romberg yöntemleri. Uygulama programları laboratuvarda MATLAB ortamında geliştirilecektir.

COMPE 399 - Yaz Stajı I
En az 6 hafta boyunca endüstride, kullanımdaki bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kısımlarını gözleme çalışması. Öğrencinin bu 6 hafta boyunca kazandığı deneyimleri içeren bir yaz stajı raporu hazırlaması.

COMPE 431 - İşletim Sistemleri
İşletim Sistemleri temel tasarım prensipleri. Tek kullanıcılı sistemler, komut yorumlayıcısı. Semaforlar. Kilitlenme algılama, kurtarma, engelleme ve önlem alınması. Çok kullanıcılı sistemler. Kaynak, işlem, bellek yönetimi ve algoritmaları: Bölümleme, sayfalama, kesimleme ve yararsız bellek ayıklama. Aygıt yönetimi. Kesilme işleyici, Aygıt sürücüleri ve denetleyicileri. İkincil depolama yönetimi. Dosya işleyicileri. Veri, program güvenliği ve korunması. Dağıtımlı sistem temel kavramları.

COMPE 493 - Proje Oryantasyon
Bilgisayar ve Bilişim projeleri, Araştırma, Proje Planlaması ve Risk Yönetimi, Ulusalve Uluslararası Standartlar, Takım Çalışması, Literatür Taraması, Proje gerçekleştirme, proje Sunumu, Hayatboyu Öğrenme, Etik, Yasal Konular, Yenilik ve Girişimcilik.

COMPE 494 - Bitirme Projesi
Proje analizi ve tasarımı. Proje geliştirme. Takım çalışması yapma. Proje yönetimi. Proje raporlama. Nihai ürünü sunma.

COMPE 499 - Yaz Stajı II
En az 6 hafta boyunca bir bilişim şirketinde/biriminde kullanımdaki bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kısımlarını gözleme çalışması. Bilişim şirketinde/biriminde geliştirilmekte olan yazılım/donanım projelerinde yer alması. Öğrencinin bu 6 hafta boyunca kazandığı deneyimleri içeren bir yaz stajı raporu hazırlaması.

Teknik Seçmeli Dersler

COMPE 343 - Veritabanı Sistemleri ve Programlama
Veritabanlarında eş zamanlı işlemler. Hareket işleme ve eş zamanlı kontrol. Veritabanı kurtarma, güvenlik ve yetkilendirme. Veritabanı programlamaya giriş, Nesne tabanlı veritabanı konuları.

COMPE 376 - Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon
Oyunların tarihçesi ve oyunlardaki mevcut yaklaşımlar. Tasarım ve geliştirmedeki temel kavramlar. Ticari oyunların değerlendirilmesi, temel oyun tasarım konuları. Fizik ve matematik kurallarının oyunlarda kullanılması. Temel bilgisayar grafik kavramlarının oyunlarda kullanılması. İnsan bilgisayar etkileşimi konularının oyunlarda kullanılması.

COMPE 422 - Görsel Programlama
Nesne Yönelimli programlaya tekrar bakış. Görsel programlamanın temel taşları : değer türleri, operatör yeniden tanımlama, olağandışı durum ve olay işleme. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü çerçeve yapılarını kullanım. Dosya ve XML tabanlı verilerle çalışma.

COMPE 423 - Mantıksal Programlama
Lisp Programlama: Sembolik gösterimler. Temel fonksiyonlar. Lambda notasyonu. Formlar. Fonksiyonlar: List yapıları. Prolog programlama: Gerçekler ve kurallar. Bağıntılar: Veri yapıları. Backtracking. Girdi/Çıktı. Gömülü öncüller.

COMPE 424 - Dil İşleyiciler
Derleme ve yorumlamaya ilişkin temel kavramlar. Tek-geçişli ve çoklu-geçişli dil çevirmenleri. Sözcük analizörü. Yukarıdan aşağıya ayrıştırma ve LL(1) gramerleri. Özyineli iniş metodu. Aşağıdan yukarı ayrıştırma. Kaydır-indirge tekniği. Operatör öncelik grameri, LR(0) ve SLR(1) grammerleri. Sözdizim yönlendirimli çevrim. Hata işleme ve toparlanma. Bellek özgüleme. Statik ve dinamik özgülemeler. Kod üretimi. Derleyici optimizasyonu teknikleri. Tarayıcı ve ayrıştırıcı üreticileri.

COMPE 432 - Sanallaştırma
Sanallaştırma Yöntemleri, Donanımsal Sanallaştırma, Hipervizörler, Sunucu Sanallaştırma, Masaüstü Sanallaştırma, Depolama Sanallaştırması, Uygulama Sanallaştırması, İşletim Sistemi Sanallaştırma gereksinimleri ve teknikleri, Ticari Kazanımları, Güvenlik gereksinimleri.

COMPE 434 - Gömülü Sistem Tasarımı
Gömülü sistemler ve uygulamaları, gömülü sistem metrikleri, gömülü sistem bileşenleri, gömülü sistemlerin gerçekleştirilmesi, PCB teknolojileri, Simulasyon, emulasyon, hızlı prototipleme, gerçekleştirmede Test ve sertifikasyon örnekleri değişik uygulamalar için optimize edilmiştir, geliştirme maaliyet ve zamanları analizi, belirli gerçekleştirmeler ile ilgili Lab çalışması.

COMPE 435 - Bilgisayar Ağlarında Özel Konular
TCP/IP ağların çalışma prensip detayları. İnternet üzerinde çok kullanılan uygulamaların ileri düzey teknik yapısı. IPv6 adresleme. Yönlendirme prensipleri, algoritmaları ve protokolleri. ICMP iletişimi. Sanal özel ağlar (VPNs). Kablosuz ağlar. Ağ güvenliği.

COMPE 437 - VLSI Tasarımı
IC’lerin temel fabrikasyon üretim zinciri. Kendinden ayarlı silicon kapısı, NMOS ve CMOS teknolojileri. Tasarım kuralları ve yerleşim planı. Bellekler ve yazmaçlar. Tam ve yarım kendinden ayarlı IC’ler. Standart hücreler, kapı dizileri, GPGA’lar ve PLD’ler. IC tasarımı için CAD araçları. VHDL ile üst düzey IC tasarımı. Düşük güçlü IC tasarımı.

COMPE 438 - Java Programlama
Java teknolojisi. Nesneye yönelik programlama. Objeler. Sınıflar. Modülerlik. Sarmalama. Çokbiçimlilik. Java öğeleri ve kuraldışı durumlar. Jenerik. Sınıflar, miras ve arayüzler. Koleksiyon Çerçeve Yapısı. Girdi/Çıktı Çerçeve Yapısı. Grafik Arayüz Çerçeve Yapısı. İş Parçacıkları. Lambda notasyonu, Akış Filtreleri, Metod referanslama.

COMPE 461 - Uygulamalı Sinir Ağları
Sinir ağlarına giriş. Algılayıcı öğrenme kuralları. Geri yayılım algoritmaları. Genelleme ve gereğinden fazla eğitim. Uyabilen lineer filtreler. Radyal tabanlı ağlar. Özörgütlemeli haritalar. Öğrenmeli vektör nicemleme. Geribeslemeli ağlar

COMPE 462 - Yapay Zekaya Giriş
Akıllı erkinler, Arama yoluyla problem çözme, Bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmemiş arama metotları, Genetik Algoritmalar, Tavlama benzetimi, Kısıt tatmini problemleri, Rakipli arama, Mantıksal erkinler, Bilgi mühendisliği, Uzman sistemler, İletişim, Yapay zeka uygulamaları.

COMPE 463 - Dijital Sinyal İşleme
Sinyal ve sistemlerin ayrık-zaman domain’i ve frekans domain’i gösterimleri. Örnekleme ve tekrar oluşturma. DFT, FFT, z - transform, filre tasarım teknikleri. Sonlu kelime uzunluğu etkileri. 2-boyutlu filtreleme. Dijital Sinyal İşleme uygulamaları. Bazı dijital sinyal işleme işlemcilerinin programlanması.

COMPE 464 - Dijital Görüntü İşleme
Sinyal ve görüntü işlemeye giriş, Dijital görüntü işlemeye genel bakış, Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri. Örnekleme, yeniden canlandırma ve sayısallaştırma. Sayısal görüntü gösterimi. Görüntü dönüşümleri, iyileştirme, onarma, parçalama ve tanımlama.

COMPE 465 - Bilgi Mühendisliği
Bilgi gösterim yöntemleri: Kural-tabanlı, grafiksel, mantıksal yöntemler. Prolog diline giriş. Bilgi edinme. Uzman Sistemler. Ontoloji. Anlamsal örün. Otomatik öğrenmeye giriş.

COMPE 467 - Örüntü Tanıma
Bayes karar teorisi. Sınıflandırıcılar, doğrusal ayırtaçlar ve karar verme yüzeyleri. Parametre kestirimi. Saklı Markof modelleri. En yakın komşu kümelemesi. Doğrusal ayırtaçlar. Yapay sinir ağları. Karar ağaçları. Sıradüzensel kümeleme. Öz düzenleyici özellik haritaları.

COMPE 473 - Bilgisayarlı Çizim
Grafik sistemlerinin donanım ve yazılım unsurları. Basit elemanların çizimi ve tarama. İki ve üç boyutlu geometrik dönüşümler. İki ve üç boyutlu görünüm yolu. Görünen yüzeylerin belirlenmesi için metotlar.

COMPE 474 - Gevşek Hesaplama
Biyolojik ve yapay sinir ağları, geriye yayılma algoritması ve çok katmanlı geriye yayılma algoritması. Yapay sinir ağları modelleri ve öğrenme algoritmaları. Bulanık mantık ve bulanık kümeler. Temel bulanık mantık matematiği. Bulanık işlemler. Bulanık sistemler. Bulanık akıllı sistemleri. Bulanık kontrol. Genetik algoritmalar. Yapay sinir ağlarının, bulanık sistemlerin ve genetik algoritmaların yakınsaması.

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

COMPE 101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.

COMPE 102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri. Girdi/Çıktı fonksiyonları. Kütüphane fonksiyonları. Seçme ve tekrarlı ifadeler. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Diziler ve seriler (strings).

COMPE 103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Bilgisayar ağları ve iletişim. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

COMPE 104 - Temel Bilgisayar Bilimi (Çevrimiçi)
Hesap tablolarına giriş: Bir hesap tablosu yaratmak ve biçimlemek. Formüller ve fonksiyonlar. Grafikler ve çizelgeler. “Eğer-ise” analizi. Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerine genel bir bakış. İlişkisel veri modeli. Veritabanı nesneleri: tablolar, sorgulamalar, formlar ve raporlar. Veriyi saklamak, sıralamak ve düzenlemek. Veritabanı tablolarını sorgulamak. Uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

COMPE 105 - Bilgisayara ve Bilişim Sistemlerine Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri. Veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi. Windows ortamı. Öğrenme yönetim sistemi. Internet uygulamaları. Uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

COMPE 107 - Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri
Microsoft Excel'e giriş (Çalışma sayfası oluşturma ve formatlama, fonksiyon kullanımı, Grafik ve tablo çizimi, veri filtreleme, sıralama).HTML ve Web tasarımına giriş (Microsoft Frontpage Grafik ve Metin girişi. Hazır şablon kullanarak sayfa tasarımı. Boş sayfadan sayfa tasarımı. Tablolar, Köprü Kurma, Kayıt etme, Dosya ve dizin yönetimi. Gezgin Çubuğu, Temalar, Bordürler, Resim düzenleme ve alt dizin oluşturma. Sayfa düzenlemesi , Sayfa Yayınlama , HTML Kodu başlangıç düzey anlatımı).

COMPE 301 - Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Veritabanı Kavramları. Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS). İlişkisel veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri. Nesne ilişki Çizelgelerinin veritabanı tasarımında kullanılması. Yapısal Sorgulama Dili (SQL). Labratuvar uygulamalarında yaygın kullanılan bir VTYS ile pratik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CHEM 102 - Genel Kimya
2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 105 olarak değişmiştir.

EE 134 - Devre Analizi
Mühendislik ve Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Tanımı.Temel elemanlar ve elektrik devreleri.Voltaj ve akım kuralları. Nodal analiz, süperpozisyon, thevenin ve norton teoremleri. İşlevsel yükselteçler ve devreleri. Enerji depolayan elemanlar (kapasitör) and RC devreleri,. Mantık kapıları, sayısal devreler. Güç ve Enerji hesaplamarı. Elektronik devrelerde harcanan enerjiyi azaltma yolları.

EE 235 - Sayısal Elektronik
Yarı-iletkenler, p-n kavşağının işleyişi. Diyot ve BJT’nin işleyişi. BJT anahtarlama karakteristikleri. Sayısal entegre devrelere giriş. DTL, TTL, ECL, ve fan in/out ile mantık bileşenleri. CMOS işleyişi, CMOS ile mantık bileşenleri. BiCMOS ve GaAs devreler. Multivibratörler ve darbe üreteçleri. Statik ve dinamik bellek hücreleri. Entegre devrelerde termal etkiler ve güç tüketimi. VLSI fabrikasyon teknikleri.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

MATH151 - Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller

MATH152 - Kalkülüs II
Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

SE 346 - Yazılım Mühendisliği
Yazılım proje yönetimi: metrikler, tahmin, zamanlama, planlama. Yazılım gereksinim analiz teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım geliştirme. Yazılım kalite güvence ve test. Yazılım bakımı. Yazılım konfigürasyon yönetimi. Yazılım geliştirme projelerinde risk yönetimi. Yazılım mühendisliğinde son gelişmeler ve yöntemler. CASE araçlarına giriş.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.