Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

Bilimsel HazırlıkZorunlu Bölüm Dersleri

COMPE 502 - İleri Veritabanları
Veritabanı Sistemleri kavramları. Hareket İşleme, Eşzamanlılık Kontrolü ve Veritabanı Kurtarma, Nesneye Yönelik ve Nesne-İlişkisel Veritabanları, Yarı Yapısal Veri ve XML, Paralel ve Dağıtık Veritabanları, İleri Dağıtık Veritabanları Kavramları, Büyük Veri’ye Giriş, Geçici Veritabanları

COMPE 508 - İleri Bilgisayar Ağları
TCP/IP bilgisayar ağlarında ileri teknik konular. Yönlendirme prensipleri ve mekanizmaları. Kablosuz bilgisayar ağları. Çoklu ortam ağları. Ağ güvenliği. Ağ yönetimi.

COMPE 589 - Mezuniyet Semineri
Yazılım tasarım ve geliştirme. Proje belgeleme. Literatür taraması ve yazılım geliştirme süreçlerini gerçekleştirme. Her bir yüksek lisans öğrencisi, tez sunumundan en az 1 dönem önce tez çalışması ile ilgili bir seminer vermek durumundadır.

COMPE 598 - Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
Araştırma metodolojileri. Research methodologies. Alana yönelik alt yapı bilgi tarama. Akademik okuma.

COMPE 599-1 - Tez-1
Problem tanımı ve analizi. Araştırma metodolojileri. Literatür tarama. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Gelişim Raporu.

COMPE 599-2 - Tez-2
Araştırma metodolojileri. Gereksinim analizi. Tasarım. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Gelişim raporu.

COMPE 599-3 - Tez- 3
Araştırma metodolojileri. Geliştirme. Test. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Tez belgeleme.

Seçmeli Dersler

COMPE 501 - Nesneye Yönelik Tasarım ve Programlama
Nesne Yönelimli düşünme. Soyutlama. Nesneye Yönelik Analiz ve tasarım kavramları ve tasarım kalıpları. Tümleşik Modelleme Dili (TMD): giriş, modellemin rolü, modeller ve görünümler, temel diyagramlar, temel elementler (yapısal elementler, Java'dan bağımsız olgular, Java'ya bağımlı olgular). Sıralama, sınıf ve paket diyagramlarına giriş. Geliştirme Yaşamdöngüsü ve TMD (Gereksinim Analizi ve Tasarım, Yapılanma, Test, Uygulama). Yaşamdöngüsi. Java ve TMD : Sorumluluk Güdümlü Tasarım metodu ve CRC kart kullanımı. Sınıflar ve Metodlar. Mesjlaşma, nesne yaratma ve ön değer tanımlama. Kalıtım, alt sınıf ve alt tür. Static and dynamic behavior. Statik ve dinamik davranış. Yerine geçme. Çoklu Kalıtım ve Çokbiçimlilik.

COMPE 503 - Büyük Veri Çözümlemeleri
Servis olarak altyapı (IaaS), Hadoop Çerçevesi, Hive Altyapısı, Veri Görselleştirme, MapReduce Modeli, NoSQL Veritabanları, Geniş Ölçekli Veri İş Akışları, Sınıflandırma, R kullanımı

COMPE 505 - İleri Düzey Ağ Tabanlı Programlama
Temel Ağ konsepti, ders içeriklerinin uygulanacağı programlama dili hakkında genel bilgilendirme, izlek ve çoklu izlek, Kuraldışı durumlar, soket, web soketleri, veri akışımları, dosya akışımları, hafıza girdi/çıktı akışımları, nesne akışımları, istemci ve sunucu tarafı ağ programlama, HTTP ağı, mesaj kuyruğu, senktron ve asenkron iletişim.

COMPE 506 - İleri Veri Madenciliği
Veri Madenciliği Giriş,Girdi elemanları, Veri işleme (Temizleme,Ekleme, Boyut Azaltma),Veri Madenciliği ve OLAP. Veri Madenciliği Algoritmaları. Güvenirlik .Basit Sınıflandırma Algoritmaları (Karar Ağaçları) ve İleri Patern Madenciliği. İleri Sınıflandırma Konuları.Veri Madenciliği Uygulamaları

COMPE 507 - Bilgi Erişimi
Organizasyon, bilgi arama ve erişim. Metin sınıflandırma, indeksleme ve içerik analizi. Yapısal olmayan verilerin modelleri, erişim ve sınıflandırma şemaları. Arama tekniklerinin ve ilişkin arama motırlarının analizi, yapısal özellikleri ve değerlendirmesi.

COMPE 513 - Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
Kripto teknikleri ve algoritmaları. Açık anahtar kriptolaması. Özet fonksiyonları. Sayısal imzalar. Yetkilendirme. Ağ güvenliği. işletim sistemleri güvenliği(Unix ve Windows). Bell-LaPadulla modeli. Yazılım ve veri tabanı güvenliği. Anahtar oluşturma. Web güvenliği

COMPE 516 - Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler
Internet Teknolojileri ve Standartları konusunda çalışma yapan kuruluşların ve organizanyonların tarihçelerine bakış. Açık ve tescilli standartlar. Yaygın kullanımda olan ve kabul görmüş teknolojiler ve teknikler. Geliştirilmekte olan son teknolojiler. Geliştirilmekte olan son teknikler, bunların durumları, üzerinde çalışma yapan guruplarla iligili irdelemeler.

COMPE 521 - Çoklu Ortam Sistemleri
Çoklu ortam sistemlerinin yazılım ve donanım gereksinimleri. Çoklu ortam veri türleri (sayısal ses, video, resim). Resim ve video sıkıştırma teknikleri. Çoklu ortam haberleşme sistemleri. İçerik tabanlı çoklu ortam erişimi. Mobil çoklu ortam uygulamaları.

COMPE 531 - İleri İşletim Sistemleri
İşlem zamanlamada gelişmiş konular. Çok işlemcili ve gerçek zamanlı zamanlama. Eş-zamanlı programlama temelleri. İşlem içi iletişimine genel bakış, semaforlar ve monitörler. Senkronizasyon ve iletişim. Hata toleransı. İşletim sistemleri konusunda güncel gelişmeler.

COMPE 532 - İleri Bilgisayar Mimarileri
Bilgisayar Tasarımının Temel Prensipleri, Komut Kümelerinin Prensipleri ve Örnekler, İleri Seviyede ardışık hesaplamalar ve paralelleştirme, Hafıza Hiyerarşisi Yapısı, Depolama Sistemleri

COMPE 551 - Biometrik tanıma ve kimlik doğrulama sistemleri
Biyometrik kimlik tanıma ve doğrulama. Biyometrik sistemlerde performans hesaplamaları. Parmak izi tanıma. Yüz tanıma. İris ve retina tabanlı tanıma sistemleri. El geometrisine ve DNA’ya dayalı kimlik tanıma sistemleri. Çoklu kimlik tanıma sistemleri. Biyometrik sistemlerle ilgili standardlar.

COMPE 552 - Sızma Testleri
Sızma testi kavramı. Sızma testlerinde etik hususlar. Sızma testi altyapısının hazırlanması. Sızma testi ile ilgili yasal hususlar. Port tarama. Açıklık tarama. Sömürme. Parola saldırıları. Web uygulamalarında sızma testleri. Kablosuz ağlarda sızma testleri. Test sonuçlarının raporlanması.

COMPE 553 - Siber Güvenlik
Siber uzay ve siber güvenlikle ilgili temel konsptler. Siber suç, bilişim hukuku, bilgisayar hukuku ve siber hukuk. Adli soruşturma ve bilgisayar. Bilgi güvenliği ve kontrolü. Bilgisayar ve ağ güvenliği. Siber savaş. Siber güvenlikte uluslararası standartlar.

COMPE 562 - Çok Erkinli Sistemler
Erkin paradigması, Soyut erkin mimarileri, Akıllı erkinlerin tasarımı, Erkin işbirliği, İhale sistemleri, Müzakere, Tartışma, Etkileşim dilleri ve protokolleri, Dağıtık problem Çözme, Koordinasyon, Çok Erkinli sistem uygulamaları.

COMPE 564 - Doğal Hesaplama
Tarama Yoluyla Problem Çözme: Tepe Tırmanma, Tavlam Benzetimi; Yapay Sinir Ağları; Genetik Algoritmalar; Sürü Zekası (örn. Karınca Kolonileri, Parçacık Sürü Optimizasyonu) ve Yapay Bağışıklık Sistemleri

COMPE 565 - Makine Öğrenmesi
Kavram Öğrenmesi, Karar Ağaçları Öğrenmesi, Yapay Sinir Ağları, Hipotezleri Değerlendirme, Bayes Öğrenmesi, Bilişimsel Öğrenme Kuramı, Durum-tabanlı Öğrenme, Genetik Algoritmalar, Analitik Öğrenme, Pekiştirme ile Öğrenme

COMPE 567 - Semantik Web Programlama
XML,Kaynak Tanımlama Dili,Web Web Ontoloji Dili, Ontolojiler ve Kuralları, Query Dilleri-SPARQL,Ontoloji Mühendisliği,Semantik Web Uygulamaları ve Servisleri

COMPE 568 - İleri Yapay Zeka
Zeki erkinler. Arama yolu ile problem çözme. Yönlendirilmiş/yönlendirilmemiş arama metodları. Keşifetme. Kural doyumu. Bilgi ve çıkarım. Birinci seviye mantık ve çıkarım. Makina öğrenmesi. Seçimli konular: sinir ağları, doğal hesaplama.

COMPE 574 - İleri Algoritma
Algoritma Dizaynı ve Analizi. O – Notasyonu. Parçala – Çöz Algoritması. Olasılık Analiz ve Rastgele Algoritmalar. Dinamik Programlama. Fırsatçı Algoritmalar. Alt Sınır Teoremi. Sıralama ve Arama Algoritmalarının Karmaşıklıkları. Grafik Algoritmaları. NP-Zor ve NP-Tamam (NPC) Problemler. Başlıca NPC Problemleri. NPC ye Problem Sağlama. Bazı Dizgi İşleme Algoritmalarının Analizi.

COMPE 575 - Paralel ve Öbek Hesaplama
Paralel hesaplama modelleri – mimariye bağımlılık, hesaplama ve iletişim maliyetleri arasındaki denge. Paralel hesaplamalrda başarım kriterleri – hesaplama karmaşıklığı. Paralel hesaplama teknikleri – böl ve keşfet, parçalama ve boru hatlama. Sıralama, arama ve matris hesaplamaları için paralel algoritmalar. Paralel progrmlama için MPI ve OpenMP ortamları.

COMPE 577 - Dağıtık Hesaplama
Temel “Dağıtık Hesaplama” konsepti ve prensiplerine giriş, hesaplama paradigması, protokoller, API, soket, çoğa gönderim, Uzak Metod Çağırma (Remote Method Invocation (RMI)), CORBA, IDL, applet, servlet, CGI, REST, SOAP, MPI

Diğer Bölümlerden Alınan Seçmeli Ders

ISE 513 - Sistem Entegrasyonu
Bilgi sistemleri entegrasyonu. Farklı bilgisayarlı sistemlerin fiziksel ve fonksiyonel olarak birlikte çalışabilirlikleri. Sistem entegrasyonuna yönelik kullanılaran araç, teknoloji ve yöntemlerin analizi ve ugyulamaları

ISE 514 - Bulut Bilişim
Bulut bilişimin temelleri, Bulut bilişimin iş dünyası için önemi, Bulut bilişimin avantajları, bulut bilişimin unsurları, bulut bilişimin teknik temeli, Bulutta veri yönetimi, standartlar, bulut servislerinin yönetimi ve güvenliği, sanallaştırma, hizmet tabanlı mimari, bulut ortamının yönetimi.

SE 552 - İleri Yazılım Proje Yönetimi
Proje yönetimine giriş; algoritmik maliyet tahmin modelleri; gelişmiş maliyet tahmin modelleri; fonksiyon noktaları tahmini; risk değerlendirmesi; yaşam döngüsü modelleri; ön ürün geliştirme; yazılımların yeniden kullanımının yönetimi; yazılım yönetimi; yazılım olgunluk çerçeveleri; durum çalışmaları

SE 564 - Servis Yönelimli Mimari ve İş Süreç Yönetimi
SOA temelleri; SOA tasarım prensipleri; SOA standartları, temeller, BPEL, SOAP, WSDL ve UDDI; yönetişim; iş süreç modelleri; iş ve içerik yönetiminden işbirliği ve analitiğe iş süreç modelleri yönetimi; SOA etkin iş süreç yönetimi

Bilimsel Hazırlık

COMPE 723 - Fundamentals of Object-Oriented Programming
Veri tipleri. Komutlar ve anlatımlar. Fonksiyon ve kapsam kuralları. Sınıf tanımı. Miras. Çok şekillilik. İsim yüklemesi. Şablonlar. Kural dışı durum işleme. Girdi/Çıktı. Nesne tabanlı kavramlar UML ve C++ dili kullanılarak tanıtılır.

COMPE 726 - Nesne Tabanlı Veri Yapıları
Yığıtlar.Özyineleme.Yığıtlar.Sıralar.Dinamik değişkenlerin yaratılması ve yıkılması. Bağlı listeler.Dairesel listeler. Çift bağlı listeler. Arama, sıralama ve hesaba dayalı adresleme.

COMPE 734 - Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağları temel prensipleri. Uygulama katmanı ve çok kullanılan ağ uygulamaları. Gönderim katmanı, UDP ve TCP servisleri. Ağ katmanı, IPv4 adresleme, yönlendirme ve iletme. Veri-bağlantı katmanı, MAC adresleri, hat öbekleri, hat-anahtarları. Fizksel katman özellikleri ve standartlar.

COMPE 741 - Database Design & Management
Veritabanı Sistemleri kavramları. Varlık-İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Varlık-İlişki (GVİ) ile veri modellemesi. İlişkisel veri modelleme. Dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları. İlişkisel cebir. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language-SQL). Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veritabanı yönetimine giriş. Laboratuvar ortamında bir İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) kullanılacaktır.