Research Assistant Job Announcement

Üniversite Adı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

29 Ağustos 2016 

 

Fakülte Adı

Mühendislik Fakültesi

Son Başvuru Tarihi

19 Eylül 2016

 

Bölüm Adı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Ön Değerlendirme Tarihi

20 Eylül 2016

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

26 Eylül 2016

 

Kadro Tipi

Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

28 Eylül 2016

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

 

 

 

 

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır

Atılım Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Başvuru Koşulları

 

  1. Üniversitelerin Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Yazılım, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, ilgili anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak,
  2. Merkezi Sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak,
  3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yüksek Öğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli Özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil (KPDS veya ÜDS) sınav sonuç belgesi
5. Diploma Fotokopileri ile onaylı lisans Transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

Başvuru Şekli:

 

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen, posta veya elektronik posta yolu ile 23 Ağustos 2016 17:00' ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru Adresi:

Atılım Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kızılcaşar Mah. İncek Kampüsü Gölbaşı / İncek /ANKARA

Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (aysegul.ozeke@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.

 

Tel: 0 312 586 8364 (Sekreterlik)