Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları

25.07.2014

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM SINAV DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

            Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı için müracaat etmiş olan adaylara 24.07.2014 günü yapılan yazılı sınav sonuçları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. Sınava başvuran altı aday davet edilmiş,  dört aday sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuşlardır. Sınav 130 dakika sürmüş, sınav sonunda  dört adayın kağıtları toplanmış, sınav değerlendirmeleri tamamlanmış ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır.

 

Buna göre, Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puan koşulunu karşılayan adaylar Begüm Mutlu ve Ulaş Ozan Ceyhan başarılı, bu koşulu karşılayamadığı için Bahar Polat ve Orhan Tosun başarısız sayılmıştır. Genel değerlendirme sonucu 89 puanla önde olan Begüm Mutlu asil aday, 67 puanla 2. sırada yer alan Ulaş Ozan Ceyhan yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

ADI SOYADI

ALES (30%)

YABANCI DİL (10%)

MEZUNİYET* (30%)

SINAV (30%)

TOPLAM

Notu

Notu

Notu

Notu

100%

Begüm Mutlu

87

84

98

82

89

Ulaş Ozan Ceyhan

75

70

64

63

67

Bahar Polat

86

90

75

58

BAŞARISIZ

Orhan Tosun

85

70

79

38

BAŞARISIZ

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web Sayfasında yer alan “YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre dönüştürülmüştür.