New scholarship opportunities for new MS students (with Thesis)

A) 2011-2012 Akademik Yılı itibari ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin öğretim ücretlerinde aşağıda belirtilen koşullarda kademeli olarak burs verilmesine karar verilmiştir.

 

1- Ders Öğretim Ücretinde Uygulanacak Burslar;

a) Üniversitemiz fakülte ve bölümlerinden mezun olan öğrencilere %10 burs,

b) Lisans mezuniyet not ortalaması 3 ve üstü olan öğrencilere %10 burs,

c) ALES puanı 70 puan ve üstü olan öğrencilere %10 burs,

d) KPDS puanı 70 puan ve üstü olan ve öğrencilere %10 burs,

e) Lisans bölümlerinden ilk üç derecede mezun olan öğrencilere %10 burs verilecektir.

f) Burs normal öğrenim süresini kapsamakta olup, öğrenim süresinin uzaması halinde devam eden dönemler/ders ücreti ödenecektir.

 

2- Tez Dönemi Öğretim Ücretinde Uygulanacak Burslar;

a) Tez konusu Üniversitemiz tarafından belirlenen öğrencilere %40 burs,

b) Tez konusu uluslararası bildiri olarak kabul edilen öğrencilere %60 burs,

c) Tez konusu Social Science Citation and Extended Science Citation Indexed Dergilerde bilimsel çalışma olarak yayınlanmak üzere kabul edilen öğrencilere %100 burs verilecektir.

 

3- Yukarıda belirtilen burslar 2011-2012 Akademik Yılı itibari ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrencileri kapsamakta olup, halen Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencileri kapsamamaktadır.

 

B) Üniversitemizde fiili olarak görev yapan ve tam zamanlı statüsünde olan Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri ve Araştırma Mühendislerinin Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında normal öğrenim süresince ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücretinde 2011-2012 Akademik Yılı I. Yarıyılı itibari ile %80 muafiyet oranı uygulanmasına karar verilmiştir. Öğretim ücreti muafiyetine ilişkin usul ve esaslar aşağıda verilmektedir.

 

a) Muafiyet normal öğrenim süresini kapsamakta olup, öğretim dönemi süresinin uzaması halinde devam eden dönemler ders ücretinde, bilimsel hazırlık, özel öğrenci, tek ders sınav ücreti vb. diğer ücretlerde muafiyet uygulanmaz.

b) Halen Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğretim görevlileri, araştırma görevlileri ve araştırma mühendislerinin normal öğrenim süresi içerisinde kalan öğretim ücreti bakiyelerinde % 80 muafiyet uygulanacaktır. Geriye yönelik uygulama yapılmayacaktır.

c) Halen Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans programlarında öğrenim gören, Üniversitemizde fiili olarak görev yapan ve tam zamanlı statüsünde olan okutman ve idari personelin öğretim ücretinde 1/3 muafiyet uygulanacaktır.