Neden Bilgisayar Mühendisligi

Bilgisayar Mühendisliği.

Bilgisiyar mühendisliği, (Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği olarak da adlandırılmaktadır) elektrik/elektronik mühendisliğinin değişik alanları ile bilgisayar sistemlerini geliştirmek için gereken hesaplama bilimlerini birleştiren bir disiplindir. Bilgisayar mühendisleri genel olarak sadece yazılım ve elektronik alanlarında değil bu alanları her ikisini de kapsayan elektronik, hesaplama, donanım ve yazılım alanlarında eğitim almaktadır. Bilgisayar mühendisleri hesaplama sistemlerinin, mikroişlemcilerin, kişisel bilgisayarların ve süper bilgisayarların donanım ve yazılım tasarımı geliştirilmesinde görev almaktadır. Mühendisliğin bu disiplini yalnızca sistem ve cihazların nasıl çalıştığı ile değil, aynı zamanda bu sistem ve cihazların büyük siatemlerin oluşturulmasında nasıl entegre edileceği konusunu da kapsamaktadır. 

Bilgisayar mühendisliğinin çalışma alanına yazılım tasarımı/üretimi, gömülü sistemler ve mikro işlemciler için yazılım tasarım/üretimi, VLSI chip tasarımı, sayısal devre ve kart tasarımı, işletim sistemleri, hesaplama algoritmaları, yapay zeka uygulamları, veri iletişimi ve sayısal kontrol sistemleri girmektedir. 

Bilgisayar mühendisliği örencileri sayısal donanım, yazılım sistemleri, hesaplama teknik ve teknolojileri ve veri iletişimi konularında eğitim almaktadır. Bölüm öğrencileri için programlamada odak noktası sayısal sistemler ve bu sistemlerin kullanıcı ve diğer sistemlerle olan arayüzleridir. Bilgisayar mühendisliğinde diğer bir önemli alan ise; cep telefonları, sayısal ses ve görüntü oynatıcı/işleyici/kaydedici cihazlar, alarm sistemleri, x-ışını cihazları gibi gömülü yazılım gerektiren sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesidir.

Neden Bilgisayar Mühendisliği?

            Dünyanın bilgisayar devrimi sayesinde hızlı bir değişim geçirmekte olduğunun ve bugün itibari ile bilgisayar teknolojisinin yaşam şekillerini büyük oranda değiştirdiğinin muhtemelen farkındasınızdır. Radyo, televizyon, radar, transistor, bilgisayar ve robot alanlarındaki gelişmler insan yaşam tarzlarını değiştirmektedir. Bilgisayar mühendisliği bu gelişmelerin can alıcı noktasında yer almaktadır.
          Bilgisayar mühendisliği eğitiminde, bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı konularında dersler yer almaktadır. Sayısal devre ve sistemler konusunda sağlam bilgi edinilmesi esastır. Derslerin bir kısmı elektronik mühendisliği ile aynı ve/veya benzer durumdadır.

 

Bilgisayar mühensiliği hakkında öğrenci yorumlarını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin.

Video University of Washington Computer Science & Engineering Departmenta aittir.

Video için burayı tıklayın