Publication Details

Author:A. Bostan
Title:WEB Uygulamalarında SSL/TLS Kullanımı ve Kullanıcı Davranışları
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:4ncü Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Year:2011
Volume:
Pages:
Place:Ankara