Publication Details

Author:M. Karakaya, A. Bostan
Title:Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
Year:2013
Volume:
Pages:
Place:İzmir