Publication Details

Author:Eryılmaz M.
Title:Uyarlanabilir Öğrenme Tekniklerinin Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:TBD 32.Ulusal Bilişim Kurultayı Bildiriler Kitabı
Year:2015
Volume:ISBN:978-9944-5291-9-8
Pages:81
Place:Ankara