Publication Details

Author:Genç Aslı, Eryılmaz Meltem, Şahin Burak
Title:İnşaat Mühendisliği'nde Uzaktan Eğitim:'Moodle ile örnek bir ders çalışması'
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:3.İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Year:2016
Volume:
Pages:
Place: