Publication Details

Author:Meltem Eryılmaz
Title:Öğrenci Merkezli Dönüştürülmüş Sınıfın Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:Eğitim Teknolojileri Zirvesi Bildiriler Kitabı
Year:2016
Volume:
Pages:
Place:Ankara