Publication Details

Author:Cereci İ., Kılıç H., Çevik A., Öcal İ.K.
Title:Sanal akış ağı ortamında kontrol amaçlı çok kullanıcılı bir prototip oyun yazılımı
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Bidiriler Kitabı
Year:2008
Volume:
Pages:692-698
Place:İTÜ, Maslak, İstanbul