Tez Detayları

Başlık: TÜRK ÇOCUKLARINDA TANITLAMA KAVRAMI VE AKIL TEORİSİNİN BİLİŞSEL GELİŞİMİ
Öğrenci Adı:Dinçer Özoran
Tez Danışmanı:Araş. Gör. Dinçer Özoran
Yardımcı Danışman:Annette Hohenberger
Tarih:2009-12-28
Özet:Akıl Teorisini (AT) temsil eden bir ölçek (Wellman & Liu; 2004), tanıtlama belirticilerinin AT kavrayışına etkisini göstermek amacıyla ilk kez 3 dilbilimsel biçime ayrıldı. Türk çocuklarıyla yapılan çalışmada, Bayramoğlu & Hohenberger (2007) tarafından da uygulanmış olan tanıtlama belirticilerinin açıkça kullanılmadığı kontrol biçimi (i), görülen geçmiş zamanı belirten –DI fiil biçimi (ii) ve duyulan (aktarılan) geçmiş zamanı belirten –MIS fiil biçimi (iii) kullanıldı. Çocukların AT başarımlarını öngörebilmek için, bir işleyen bellek, iki tane de karmaşık söz dizimi algılayışı ile ilgili dil deneyi uygulaması yaptık. Analiz sonuçları, yaşları 4 ila 7 arasında değişen Türk çocuklarının kontrol formuna nazaran –DI formu ile daha başarılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca dil başarımını ölçen tamlama algılayışı deneyi AT başarımını kayda değer bir şekilde ön görebilmiştir. Biz de, tanıtlama beliticilerinin, Türk çocuklarının anlık AT vii uslamlamalarına yardımcı olabildiği sonucuna vardık. Gelecekte, kültürlerarası çalışmaların, tanıtlama beliticilerinin kullanılması ve kullanılış biçimleri (ek yada kelime olarak) gibi koşulları değiştirerek yapılması sayesinde, AT ve Tanıtlama kavramları arasındaki ilişkinin daha net bir şekilde anlaşılacağını düşünüyoruz.
Tarih:2009-12-28
Durum:Bitti